ANA SAYFAHAKKIMIZDADANIŞMANLIKDESTEK MERKEZİİLETİŞİM

LOGO ALINTERİ                                                                                                                    

Türkiyenin en çok satılan hesap kitap programı olan Alınteri artık 10 yaşıda! 10. yılında Alınteri yepyeni modern görünüşü, kolay ve hılzı kullanımı ile baştan yaratıldı. Alınteri artık %100 Windows uyumlu! Böylece Windows'un tüm avantajlarından tek bir yazılım ile yararlanabileceksiniz. Üstelik Alınteri'nin grafik arayüzü sayesinde kullanımı da çok kolay. Alınteri, yeni teknolojisi ve düşük maliyeti ile sizin yetenekli yardımcınız olacak.

Ürünün Dökümanları
» ürün broşürü
   
Alınteri Genel Bilgiler
  • Alınteri'nin tüm işlevleri ve raporları küçük işletmelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

  • Alınteri kendinden 2 kullanıcılıdır. İleride ikinci bir makine bağlandığında yazılım için ek bir ücret ödemek gerekmez.

  • Stok, fatura, cari hesap, çek/senet,banka, kasa ve muhasebe işlemleri,tek bir çatı altında toplanmıştır. Farklı işlemler için programdan programa,modülden modüle geçme gereği yoktur.

  • Alınteri'nde hiçbir gizli tuş ve komut yoktur. Tüm komut ve işlemler ekranda gösterilir. Bu nedenle öğrenmesi ve kullanması son derece kolaydır.

  • Hiçbir ticari yazılımda benzeri olmayan Hızlı Çalışma Kartları, kullanıcıya daha Alınteri'ni yükledikten bir saat sonra ilk faturasını kestirecek yalınlıkta ve pratiklikte tasarlanmıştır.

  • Durum Raporu, Faaliyet Raporu gibi raporlar, firmanın günlük durumu hakkında anında ve anlaşılır özet bilgiler verir.

  • Programın tümünde fare kullanılabilir.

 

Muhasebe

  Tümüyle yeni yasal düzenlemelere uygun yapıdadır. Standart (tekdüzen) hesap planı, bir firma açılırken kendiliğinden oluşur. Alt hesaplar dilendiği gibi açılabilir.

  Her hesaba 16 haneye kadar kod, 50 haneye kadar ad verilebilir. Hesap kodlarında rakamların yanısıra alfabenin harfleri kullanılabilir.

  Kırılma işareti (nokta, çizgi, vs.) kullanıcı tarafından belirlenebilir. Kırılma sayısı konusunda bir kısıtlama yoktur.

  Muhasebe entegrasyonu, kesilen faturaların, düzenlenen bordroların, yapılan tüm işlemlerin mahsuplarını otomatik olarak oluşturur. Oluşan mahsuplar daha sonra incelenebilir, değiştirilebilir. Kasa defteri, yevmiye defteri, defter-i kebir, kambiyo senetleri defteri gibi resmi defterleri yasalara uygun biçimde döker. İstenirse bu defter dökümlerinden önce müsvedde döküm almak mümkündür.

  Genel mizan, aylık mizan ve iki tarih arası mizan istenilen hesap düzeyinde ve aralığında ekrana veya yazıcıya alınabilir. Yeni yasal düzenlemelerle alınması zorunlu hale getirilen mali tablolardan, Bilanço, Gelir Tablosu, Satışların Maliyeti tablolarını yasaların öngördüğü düzende ve ayrıntıda döker.

 

Fatura

  Stok programında kesilen irsaliyeler, fatura bölümünden faturalaştırılabilir. İrsaliyeyi faturaya bağlama sırasında aynı bilgilerin bir kez daha girilmesine gerek yoktur. İrsaliyelerin 10 gün süre içinde faturalaştırılması gerekmektedir. Alınteri bu kontrolü otomatik olarak yapar. Böylece hata yapma riskini ortadan kaldırır İrsaliyesi olmadan kesilen bir faturanın irsaliyesi ise otomatik oluşturulur.

  Fatura keserken, satılan malın son stok mevcudu (o anda yapılan satış da dahil olmak üzere) tek tuşla görülür.

  Faturanın satırlarında veya genelinde indirim yapılabilir, masraf eklenebilir. Bu işlemler fatura toplamına anında yansır. Faturalar, çerçeveleri program tarafından çizilerek boş kağıda alınabildiği gibi, form tasarımı yapılarak, firmanın antetli fatura kağıdına döküm yapılacak biçimde düzenlenebilir.

 

Cari Hesaplar

  Her cari hesap kartında 16 karakterlik kod, 50 karakterlik açıklama, 1 karakterlik özel kod alanı ve adres, telefon, vergi numarası gibi diğer bilgiler bulunur. Bunların yanısıra, bu cari hesapla çalışılırken stok kartlarındaki hangi fiyatın otomatik olarak faturaya getirileceği gibi seçenekler vardır.

  Cari hesaba ait ödeme vadesi ve zamanında yapılmayan ödemelere uygulanacak faiz de cari hesap kartında belirlenir.

  Çalışılan güne ait cari hesap ödeme ve tahsilatları tek bir raporla dökülebilir. Ayrıca, her cari hesabın bakiye borcunu/alacağını valörüyle birlikte özet olarak döken Alınteri'ne özgü bir valör raporu vardır.

  Kartın üzerinde ek bir rapor almaya gerek kalmadan o cari hesabın toplam borç ve alacağı, yıl başından bu yana aylık satış toplamları görülür.

  Cari hesaplara ait etiket dökümü yapılabilir.

 

Çekler Senetler

  Çek ve senetler birer kart olarak saklanır. Çek ve senetlerin "statüleri", bu kartlar üzerinde adım adım izlenir. Geçmiş statülerin bilgileri de saklandığından, her çek ve senedin kimden, hangi tarihte, hangi bordroyla geldiği ve yine aynı biçimde kime gittiği tüm detayları ile gözlenebilir.

  Çek ve senetlerin statülerine çok gelişmiş kontroller getirilmiştir. Böylece aynı çeki iki kez ciro etme, ciro edilmiş çeki bankaya tahsile verme gibi yanlışlar yapma olasılığı program tarafından önlenir.

  Çek ve senetlere portföy numaralarına ve vadelerine göre ulaşılabilir. Ciro, tahsile verme, bankaya verme gibi statü değişiklikleri kolaylıkla yapılır. Bu hareketler cari hesapları ve banka hesaplarını güncelleştirir, gerekli dekont ve fişler otomatik olarak oluşturulur. Günlük hayatta kullanılan tüm bordro türleri programda mevcuttur. Çıkış bordroları içinde firma çeki (kendi çekimiz) veya senedi (kendi borç senedimiz) de bulunabilir.

  Ciro edilip tahsil süresi geçen çek ve senetler, bir komutla topluca tahsil edilebilir.

 

Bankalar

  Firmanızın bankalarda bulunan gerek ticari mevduat, gerekse kredi hesapları banka kartlarından izlenir. Alınteri'nde bir firma açılırken otomatik olarak 5 banka kartı oluşturulur. Daha sonra bu kartlar istendiği gibi değiştirilebilir. Bankaya gelen ve giden havaleler, masraflarıyla birlikte işlenebilir.

  Bankalar ve hesaplar arası virman yapılabilir.

 

Kasa

  Firmaya ait nakit akışını gösteren tüm işlemler bu bölümden yapılır. Nakit ödeme, tahsilat, çek ya da senet tahsili, gider makbuzu, bankaya para yatırma/çekme, kasalar arası virman işlemleri kasadan yapılır.

  Alınteri bir firma açılırken otomatik olarak 5 kasa kartı oluşturur. Daha sonra bu kartlar istendiği gibi değiştirilebilir. Bu kasaların bakiyeleri ilgili karttan anında görülür.