ANA SAYFAHAKKIMIZDAÇÖZÜMLERDESTEK MERKEZİİLETİŞİM

HİZMETLER & ÇÖZÜMLER

DESTEK HİZMETLERİ

Belli bir sistem ve hedefler çerçevesinde sunulan hizmetler, müşteri gereksinimleri, beklentileri ve sektörel değişimler tanımlanmakta ve sürekli yenilenmektedir. Şirketlerin bilişim teknolojilerinde ihtiyaç duyduğu tüm çözümlere cevap veren ADMİN YAZILIM, eğitim/destek hizmetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak vermektedir. Müşterilerin bilgi altyapılarında meydana gelen sorunları anında çözmek amacıyla, telefon desteğinden 3 saatte müdahaleye varan acil destek ve on-line hizmetlere kadar her türlü hizmet kesintisiz olarak sunulmaktadır.
   
O n – l i n e   D e s t e k
ADMİN YAZILIM, uzaktan on-line bağlantı yoluyla kullanıcının sistemine bağlanarak, anında sorun teşhisi, dosya transferi yapmaktadır. On-line destek hizmeti, telefon destek hizmeti ile desteklenmektedir.
   

T e l e f o n   D e s t e k
ADMİN YAZILIM olarak, teknik rehberlik hizmeti ve karşılaşılan problemlerin çözümü için telefonla 7 gün 24 saat teknik destek hizmeti vermektedir. Telefon destek hizmetini, on-line destek ile desteklemektedir.
Telefon destek hizmeti 1(bir) yıl süreyle 7gün 24 saat ve sınırsız verilmektedir.

   
A c i l   D e s t e k
Kullanıcıların acil destek talepleri, 7 gün 24 saat aşağıda belirtilen süreler içerisinde ADMİN YAZILIM destek uzmanları tarafından karşılanmaktadır.
   
K u r u l u ş, D e v i r  v e  V e r i  B a k ı m ı   H i z m e t l e r i
ADMİN YAZILIM, verdiği program ve hizmetleri sürekli takip ederek müşterilerine uygun güncellemeleri yapmaktadır. ADMİN YAZILIM, satın alınan veya müşteri de mevcut programların yeniden kurulması, işlemleri yanında, müşteri talepleri doğrultusunda firmanın açılmasından parametrelerin ayarlanmasına kadar o an çalışabilecek duruma getirilmesi hizmetlerini vermektedir.
ADMİN YAZILIM, müşterilerinin veri kayıplarını ortadan kaldırmak, mevcut verilerin tutarlılığını kontrol etmek ve gerektiğinde veri düzeltme hizmeti olarak tanımlanan veri bakım hizmetini, müşteri talepleri doğrultusunda ADMİN YAZILIM ya da müşteri ofislerinde vermektedir. Veri Bakım Hizmeti, Sorun Teşhis ve Çözüm olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
   
P a k e t   D e s t e k
Kullanıcıların telefon destek, acil destek, diğer (kuruluş, devir, bakım) hizmet ihtiyaçlarından avantajlı yararlanmalarını sağlamak amacıyla hizmet paketleri hazırlanmıştır. Hizmet paketine sahip kullanıcıların ürün güvenliğini sağlamak amacıyla, ayda bir kez, ortalama 2 saat olmak üzere Müşteri Destek Temsilcileri düzenli ziyaretlerde bulunmaktadırlar.
   

Danışmanlık Hizmeti,
Kurumun yönetici ve yetkili birimleri ile görüşülerek ve tartışılarak gerçekleştirilen stratejik bir çalışma şeklidir. Kurumun tümü veya belirli bir alanı ile ilgili sıkıntı veya gelişme ihtiyacı belirlenir. Gerekli yapılanma, sistem çalışmaları veya eğitim ihtiyaçları tesbit edilerek; kurum yönetim, organizasyon, iletişim veya diğer alanlara ait yapılması gerekli organizasyon çalışmaları belirlenir. Bu arada gerekli tavsiyelerde bulunulur.
Danışmanlık yapılacak konular, yöneticiler ve iş sahipleri ile derinlemesine ele alınır ve tartışmalı bir biçimde yapılan görüşmelerden sonra, gerekli olan düzenlemeler hakkında rapor verilir.