ANA SAYFAHAKKIMIZDADANIŞMANLIKDESTEK MERKEZİİLETİŞİM

LOGO LINX


Modern bir kuruluşun bilgi gereksinimleri karşılanırken klasik yöntemlerin kullanılması; yüksek uzmanlık bilgisi ve buna bağlı olarak programcılardan ve kurum çalışanlarından oluşan bir proje takımı, gereksinimlerinin en başta ve en ayrıntılı şekilde uzun sürelerde analiz edilmesi, önemli zaman ve maddi kaynaklar gerektiren ciddi bir proje çalışması yapılması gerektirir.
 

Ürünün Dökümanları
"LINX ürünü Kurumsal İş Zekası odaklı yeni bir uygulamalar paketi ile baştan sona yenilendi."

Klasik yöntemlerin gelecekte değişecek iş şartlarına uyumu da yine ilk çalışmaya benzer ek çalışmalarla gerçekleşir.

Linx ile bilgiyi faydaya çevirin!

LINX Uygulamalar Paketi bir kurumun en değerli kaynaklarından olan bilginin iş hedefleri doğrultusunda faydaya çevirilmesi için

 • daha kolay
 • daha esnek
 • daha çabuk
 • daha ekonomik
 • performansı çok yüksek
 • ve kolayca paylaşılabilen

bir alternatif sunar.

LINX Uygulamalar Paketini kullanan kuruluşlar dönemsel olarak görmek istedikleri kurum performans ölçülerini ve rapor dokümanlarını kolayca hazırlayıp, bunları ilgili yönetici ve çalışanlarının güncel kullanımlarına sunarken diğer taraftan değişen pazar şartlarına ve günlük ihtiyaçlara bağlı anlık analizleri de çabuk ve etkin şekilde gerçekleştir.
Temel olarak;

 • Rapor Tasarım
 • Rapor Görüntüleme

modüllerinden oluşan LINX Uygulamalar Paketi versiyon 4;

 • LOGO ERP uygulamaların yanısıra farklı veri kaynaklarından hızlı ve kolay şekilde bilgi toplayıp birleştirme
 • Rapor yapmayı ve detaylı analizleri kurumların en alt seviyelerinden en üst yönetim seviyelerine taşıyabilme
 • Bilgi kaynağında yer almayan bazı bilgileri ek fonksiyonlarla sonradan ekleyebilme
 • Doküman bazlı raporların yanısıra esnek pivot tablo ve grafiklerle analizleri kolaylaştırma
 • Ve Excel üzerinden alınacak raporlara sürekli güncel bilgi sağlama

gibi pek çok özelliklere sahiptir.

Anlık bilginin büyük önem taşıdığı ya da farklı bölgelerde çalışanları bulunan kuruluşlar için Linx 4 versiyonu içerisinde önemli yenilikler var.

 • Bilginin farklı formatlardaki dokümanlarda veya analiz araçları ile bir dijital panel üzerinde otomatik olarak yenilenmesi
 • Farklı şehirlerde hatta farklı ülkelerde çalışan personele kendileri ile ilgili güncel bilginin otomatik olarak postalanması
 • ERP yazılımı üzerinde tutulan bilgilerin yanlış veya eksik girişlere yönelik olarak otomatik olarak taranması; varsa hataların sorumlu yöneticilere elektronik posta ile gönderimi