ANA SAYFAHAKKIMIZDADANIŞMANLIKDESTEK MERKEZİİLETİŞİM

Logo Olap Analiz Aracı                                                                                                                    

 

Bu kaynaklara küp adının verilmesi farklı renklerde yüzleri olan bir küpün farklı kenarlarından bakıldığında farklı görünümlerin ortaya çıkmasıyla karşılaştırılabilir. Bu bağlamda küpün farklı kenarları analizi yapılacak bölge, müşteri ürün gibi alanlara; küpün ilgili yüzünün rengi de analizi yapılan sayısal toplam miktar ve tutarlara benzetilebilir.
 

Ürünün Dökümanları

  » Giriş Bölümü

  » Çözüm Bölümü

  » Örnek Başlangıç Bölümü

  » Örnek Bölümü

  » Mimari Bölümü

  » Sonuç Bölümü
TIGER İle İleri Teknoloji Ve Özel Çözümler...
Bilgi sistem teknolojilerinin büyük ilerlemeler sağladığı günümüzde bile halen pek çok şirket yaptığı büyük ERP yatırımlarına rağmen sahip olduğu bilgilerin faydaya dönüştürülmesinde
 • duruma özel hazırlanmış periyodik raporları
 • çeşitli birimlerde görevlendirilmiş çalışanları veya raporlama departmanlarını
 • üçüncü firmalar tarafından hazırlanmış sektöre özel ek çözümleri

kullanıyor.

Yapılan ERP yatırımlarının getirisini olumsuz yönde etkileyen bu durum ERP yatırımlarının yapılması sürecinde konmuş hedeflerle karşılaştırıldığında

 • Fazla yavaş
 • Fazla maliyetli
 • Çoğunlukla kullanımı ve değiştirilmesi zor,
 • ek eğitim gerektiren çözümlere yol açıyor.

LOGO OLAP Analiz Aracı Yönetim, Otomatik Zamanlama ve Analiz Modülleri ile

 • kurum operasyonlarının en doğru ve çabuk şekilde analiz edilerek kurum hedefleri doğrultusundaki asıl faydaya odaklanılmasını,
 • günlük işleyişin en sıkı şekilde kontrol altına alınıp izlenmesini
 • ERP uygulamasının kullanımıyla hedeflenmiş konuların birer birer yaşama geçirilmesini garanti altına alır.

OLAP Analiz Aracı ERP uygulamasına sürekli girişi yapılan bilgiyi kurumun işleyişine en uygun şekilde toparlayarak

 • Kolay
 • Çabuk
 • Esnek
 • Hiyerarşik
 • Performası çok yüksek

analizler yapılmasını sağlar; bilgiyi kurumun hedefleri doğrultusunda faydaya çevirir.

Geleneksel doküman bazlı raporlardan farklı olarak OLAP Analiz Aracı ile oluşturulan OLAP küpleri

 • ERP tarafından tutulan bilgiler içindeki pek çok etkileşimi dikkate alan,
 • farklı yönlerden bakıldığında farklı konulara dikkat çeken özel formatlı bilgi kaynaklarıdır.