ANA SAYFAHAKKIMIZDADANIŞMANLIKDESTEK MERKEZİİLETİŞİM

LOGO UNITY (UYUMLULUK)                                                                                                                  


21. yüzyılın hızlı değişim gösteren çetin rekabet koşulları yeni bir yapı beraberinde getiriyor. Artan kalite, hızlı teslim süreleri, müşteri odaklı maliyetler, bilgiye hızlı ulaflım için tedarik zincirindeki tüm işletmelerin senkronize çalışması gerekiyor.

Unity alım, üretim ve satış lojistiği özellikleri ve bu temel faaliyetleri destekleyen finans ve insan kaynakları yönetimiyle Şirket içi proseslerin optimizasyonundan tedarikçi ve müflterilerle iliflkilerde de etkinliği artırmayı sağlıyor.

Ürünün Dökümanları
» ürün broşürü
» Malzeme Yönetimi
» Üretim Planlama ve Kontrol
» Satış Dağıtım Yönetimi
» Satınalma
» Finans ve Genel Muhasebe
Verimlilik için Güç Birliği: Unity

Ticarette coğrafi sınırlar ortadan kalktıkça, müşteriler her çeşit ve her fiyatta ürüne rahatlıkla ulaşabiliyor. Ürünler her geçen gün daha yüksek kalite ve performans ile daha düşük fiyata sunuluyor. Kısalan ürün yaşam döngüleri ürün geliştirme sürelerini aşağı çekiyor. En önemlisi müşteri tarafından kabul gören teslim süreleri kısalıyor. Çözüm, maliyetler düşürülürken müşteriye sunulan faydanın artırılmasında yatıyor.

Bu doğrultuda şirketler,

  • Pazar koşullarını fırsata dönüştürmek için eldeki kaynaklar en iyi nasıl kullanılır?

  • Yeni kaynaklar nasıl elde edilir?

  • Alım ve satış lojistiğinde müşteri ve tedarikçi bağlantıları nasıl daha verimli kurulur?

  • Planlama ve operasyonlar, değişen talep önceliklerine nasıl esnek cevaplar verebilir?
    gibi pek çok soruya cevap arıyor.

Hızla değişim gösteren çetin rekabet koşulları yeni bir yapılanmayı da beraberinde getiriyor. Artan kalite, hızlı teslim süreleri, müşteri odaklılığı, azalan maliyetler, bilgiye hızlı ulaşım için tedarik zincirindeki tüm işletmelerin değişmesi ve senkronize çalışması gerekiyor.

Unity, en az girdi ve maliyetle en fazla ekonomik değeri üretmeyi hedefleyen, rekabetçi işletmelerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı bir iş yönetim sistemidir. Unity alım, üretim ve satış lojistiği özellikleri ve bu temel faaliyetleri destekleyen planlama, finans ve insan kaynakları yönetimiyle şirket içi proseslerin optimizasyonundan öte, tedarikçi ve müşterilerle ilişkilerde de etkinliği artırmayı sağlamaktadır.